wagina logo

Hormonalna terapia zastępcza nie zawsze ratuje przed efektami spadku estrogenów. Gwarancją sukcesu tej terapii jest wybranie odpowiednio wczesnego momentu jej rozpoczęcia.
0

Nasza WAGINA używa sobie na ciasteczkach. Jeśli Ci to nie przeszkadza kliknij