wagina logo

Cykliczne podawanie "brakujących" żeńskich hormonów płciowych odwraca niekorzystne zmiany zachodzące z wiekiem w mózgu - twierdzą naukowcy z kliniki neurologii Mount Sinai School of Medicine w Nowym Jorku.
0
Wykresy stężeń trzech podstawowych estrogenów w okresie cyklu miesięcznego tj. estradiolu, estronu, estriolu, są do siebie prawie równolegle. Oznacza to, że zmiany w produkcji tych hormonów przebiegają też prawie jednoczasowo. Stosunek stężeń estronu i estradiolu, wynosi…
0
Począwszy od 5-tego dnia cyklu odbudowuje się błona śluzowa macicy. Proliferacji ulega zarówno zrąb endometrium jak i jego gruczoły, tworzące w tym okresie cylindrycznego kształtu cewy, wysłane nabłonkiem sześciennym, z wy-raźnie zaznaczoną błoną podstawną. Podścielisko tworzą…
0
FIZJOLOGIA CYKLU MIESIĄCZKOWEGO Podstawowym zjawiskiem zawiadującym fizjologicznymi zmianami w narządach płciowych kobiety jest cykliczny wzrost i dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych. Nabłonek wyścielający otrzewną przechodzi w obrębie jajnika w sześcienny nabłonek płciowy, pokrywający jajnik. Pod tą powierzchniową warstwą…
1
Morfologia narządów rodnych jest ściśle związana z działaniem estrogenów.
0
Jajowód odchodzi od rogu macicy i biegnie ku bocznym ścianom miednicy. Jego długość wnosi około 10 cm. Suma długości dwóch jajowodów jest dwa razy większa niż szerokość miednicy, co ma uzasadnienie w ich funkcji. Muszą one…
0
Macica jest narządem gruszkowatego kształtu, zbudowanym z mięśni gładkich. Jej podstawową funkcją jest zapewnienie warunków do rozwoju płodu.
0
Pochwa (wagina, z łac. vagina) - kanał zbudowany z mięśni gładkich, rozciągający się od przedsionka pochwy do macicy.
1
DÓŁ KULSZOWO-ODBYTNICZY Jest to wypełniona tłuszczem klinowata przestrzeń, rozciągająca się pomiędzy guzem kulszowym a odbytem. W jej obrębie znajdują się liczne naczynia i nerwy.
0
Ta część krocza jest lepiej rozwinięta u mężczyzn. Składa się z dwóch powięziowych blaszek i warstwy mięśni leżących pomiędzy nimi. Rozpięta jest pomiędzy gałęziami łuku łonowego. Przez jej powierzchnię przebija się cewka moczowa, a u kobiet…
0

Nasza WAGINA używa sobie na ciasteczkach. Jeśli Ci to nie przeszkadza kliknij